CanPoland SA

z 4 400 000 zł

z 4 400 000 zł
 
Inwestorzy
25 zł
Cena Akcji
176 000
Liczba Akcji
Kampania zakończona

Atuty spółki

Nasze przewagi konkurencyjne:

 • Jesteśmy firmą farmaceutyczną, która w przeciwieństwie do podmiotów z branży upraw działa na już uregulowanym rynku obrotu lekami.
 • Łączna kwota dotychczasowych inwestycji w spółkę wynosi ok. 7 mln zł.
 • Planujemy debiut na NewConnect w 2022 r. i podjęliśmy już w tej sprawie stosowną uchwałę.
 • W roku 2020 inwestorem mniejszościowym spółki – została TT Pharma Sp. z o.o. należąca do Grupy Pelion obejmując w CanPoland SA. 30% akcji. Grupa ta, działa na rynku ochrony zdrowia w obszarze dystrybucji farmaceutycznej w Polsce i na Litwie: pelion.eu.
 • Dysponujemy zezwoleniami na obrót medyczną marihuaną w Polsce oraz sprzedaż zagranicznym odbiorcom. Od roku 2020 aktywnie prowadzimy obrót międzynarodowy medyczną marihuaną.
 • Podpisaliśmy 3 umowy na dostawy surowca do produkcji medycznej marihuany z UE, Kanady i Afryki, które zabezpieczać będą ciągłość dostaw.
 • Dystrybucja produktów (m.in. medyczna marihuana i suplementy z CBD) jest w pierwszej kolejności realizowana za pośrednictwem własnej hurtowni oraz przy współpracy z partnerami i inwestorami.
 • Nasz wykwalifikowany personel na koniec grudnia 2020 roku składał się z 30 osób. Założyciele posiadają wieloletnie doświadczenie jako przedsiębiorcy, a prezes zarządu ma wykształcenie farmaceutyczne.
 • Zaprojektowaliśmy i kończymy produkcję unikalnej w skali światowej, hybrydowej maszyny do wytwarzania medycznej marihuany, która jest w stanie produkować surowce farmaceutyczne zarówno w postaci kwiatów, jak i olejów, w jednym ciągu technologicznym.
 • Mamy doświadczenie w uprawie konopi włóknistych. W roku 2020 zebraliśmy ok. 50 ton biomasy uprawianej na obszarze 15 ha. Uprawy zrealizowała nasza “spółka córka”, do której pozyskaliśmy kanadyjskiego inwestora branżowego.
 • Jeszcze w 2021 roku planujemy osiągnąć rentowność przy przychodach na poziomie 12 mln zł.

Źródła przychodów

W ramach dywersyfikacji źródeł przychodów rozwijamy 4 linie biznesowe:

 • produkcję własnych produktów z medycznej marihuany,
 • wytwarzanie na zlecenie produktów z medycznej marihuany (“private label”),
 • transakcje obrotu medyczną marihuaną,
 • przepakowywanie leków i suplementów diety.

Nasza linia produkcyjna będzie służyła wytwarzaniu produktów na potrzeby własnej marki, jak i w ramach zleceń typu „private label”. Dzięki posiadanej infrastrukturze będziemy gotowi na współpracę z zewnętrznymi podmiotami, oferując im usługę wytwarzania produktów leczniczych pod ich markami. Podmioty te będą mogły oferować własne produkty bez posiadania infrastruktury produkcyjnej, której stworzenie wymaga znacznych nakładów czasowych, finansowych oraz uzyskania szeregu zezwoleń.

CanPoland SA w drodze na NewConnect w 2022 r.
Emisja ma charakter pre-IPO. W ciągu ok. 18 miesięcy od zakończenia emisji crowdinvestingowej planujemy wprowadzić akcje spółki do obrotu na rynek NewConnect (Q2/Q3 2022), dając dotychczasowym inwestorom płynność w obrocie kapitałem zainwestowanym w spółkę*. Wejście na giełdę jest planowane w celu zapewnienia płynności akcji, a także poszerzenia możliwości dalszego pozyskiwania kapitału na rozwój, szczególnie w świetle liberalizującego się światowego rynku obrotu produktami z konopi.
*Informacje dotyczące debiutu giełdowego

Inwestorzy

Zawarcie umowy inwestycyjnej
W roku 2020 inwestorem  mniejszościowym spółki – została TT Pharma Sp. z o.o. należąca do Grupy Pelion obejmując w CanPoland SA. 30% akcji. Grupa ta, działa na rynku ochrony zdrowia w obszarze dystrybucji farmaceutycznej w Polsce i na Litwie: pelion.eu.

Joint-venture
W lutym 2020 roku pozyskaliśmy inwestora kanadyjskiego (ICC), który wywodzi się z branży konopnej i jest zainteresowany rozpoczęciem upraw medycznej marihuany w Polsce, gdy tylko będzie to prawnie możliwe. Spółka ICC objęła 50% udziałów w spółce córce CanPoland – The Health Company Poland Sp. z o.o. Pozostałe 50% udziałów należy do CanPoland SA. Do czasu legalizacji upraw medycznej marihuany w Polsce, spółka skupia się na eksperymentalnej uprawie konopi włóknistych i ich ekstrakcji na oleje oraz pozyskiwaniu z nich kwiatów. Dotychczas w ramach spółki The Health Company Poland Sp. z o.o. powstała marka Hemp Cloud oferująca m.in. ekstrakty z konopi: https://hempcloud.pl/

Cel

Wertykalnie zorganizowana firma – „from seed to sale”
Nasz model biznesowy opiera się o trzy główne obszary: produkcję, dystrybucję i edukację. Chcemy nie tylko produkować medyczną marihuanę, ale również edukować w celu przygotowania lekarzy, farmaceutów i pacjentów do korzystania z produktów z naszej oferty.

Jesteśmy pierwszą firmą farmaceutyczną z polskim kapitałem, prowadzącą handel międzynarodowy medyczną marihuaną, która uruchamia w Polsce zakład produkcyjny do wytwarzania medycznej marihuany. Zaprojektowaliśmy unikalną hybrydową maszynę do wytwarzania medycznej marihuany, która jest w stanie produkować surowce farmaceutyczne zarówno w postaci kwiatów, jak i olejów w jednym ciągu technologicznym. Obecnie jesteśmy w trakcie wykonywania testów i integracji podzespołów, a w II kwartale 2021 r. planujemy ostatni etap instalacji zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Linia ta posiada zdolność do produkowania 2000 opakowań na godzinę. Linia i obiekt, w którym odbywać się będzie produkcja zaprojektowane zostały wg standardów EU GMP. Produkty kierować będziemy równolegle na rynek krajowy i międzynarodowy.

Zakład produkcyjny w Łodzi

Cele biznesowe planowane do realizacji w roku 2021 ze środków pozyskanych w ramach kampanii

W 2021 r. chcemy wprowadzić do obrotu 6 produktów (oleje i susz) różniących się stężeniem THC oraz CBD. Ich dystrybucję planujemy w pierwszej kolejności realizować za pośrednictwem własnej hurtowni oraz przy współpracy z partnerami i inwestorami.

Ponadto w ramach usługi telemedycyny uruchomimy kliniki skupiające zaproszonych do współpracy lekarzy z różnych specjalizacji (m.in. onkologia, neurologia), posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji terapii kannabinoidami. Ma to stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez pacjentów, poszukujących ekspertów w prowadzeniu takich terapii. Posiadamy również bazę 600 lekarzy zainteresowanych udziałem w szkoleniach z zakresu terapii kannabinoidami.

Inwestycje

Do tej pory w naszą spółkę oraz spółkę zależną zainwestowano ok. 7 mln zł. Rodziny założycieli zainwestowały ok. 2,5 mln zł, a pozostały kapitał pochodzi od inwestorów zewnętrznych, którymi są: TT Pharma Sp. z o.o. należąca do Grupy Pelion oraz ICC (inwestor kanadyjski z branży konopnej), który zaangażował się kapitałowo w utworzenie wspólnie z CanPoland SA, joint-venture, czyli spółki The Health Company Poland Sp. z o.o.

Środki te przeznaczyliśmy na:

 • prace adaptacyjne w budynkach przewidzianych na działalność hurtowni farmaceutycznej i zakładu produkcyjnego,
 • zakup elementów linii produkcyjnej,
 • zakup maszyny do serializacji na potrzeby usługi przepakowywania,
 • zaaranżowanie ‘clean roomu’ – pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń typu: pył, kurz, bakterie, opary chemiczne, które używane będzie jako miejsce do wytwarzania w sposób manualny i zautomatyzowany surowca farmaceutycznego,
 • zakup surowca do obrotu,
 • uzyskanie zezwoleń niezbędnych w branży farmaceutycznej,
 • skompletowanie wykwalifikowanej kadry ok. 30 osób.

Historia

Grudzień 2019

 Zakończenie prac adaptacyjnych w budynkach przewidzianych na hurtownię farmaceutyczną.

Styczeń-listopad 2020

Zawarcie umów na import do Polski surowca do produkcji medycznej marihuany z partnerami z krajów UE, Kanady i Afryki.

Luty 2020

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Kwiecień 2020

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

Sierpień 2020
 • Realizacja pierwszej transakcji obrotu medyczną marihuaną, łącznie w 2020 r. sprzedaliśmy medycznej marihuany za kwotę ok. 1 mln zł.
 • Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego.
Październik 2020

Odebranie z Japonii wagi kombinacyjnej służącej do odważania kwiatów konopi z precyzją farmaceutyczną. Waga jest kluczowym elementem zbudowanej na nasze zamówienie zautomatyzowanej linii do produkcji medycznej marihuany. Nasza maszyna jest unikalna, gdyż daje możliwość w jednym ciągu technologicznym wytwarzać produkty zarówno z kwiatów, jak i olejów.

Listopad 2020

Uzyskanie pełnej gotowości do przepakowywania leków oraz pakowania suplementów diety i rozpoczęcie realizacji pierwszych zleceń. Ta gałąź biznesowa jest elementem dywersyfikacji źródeł przychodów firmy. Ten sam zespół może obsługiwać zlecenia na przepakowani, jak i w wytwórni dając jego optymalne wykorzystanie.

Grudzień 2020

Zakończenie testów na kwiatach konopi w zautomatyzowanej linii do produkcji medycznej marihuany.

Styczeń 2021

Oddanie do użytku „clean roomu” – pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń typu: pył, kurz, bakterie, opary chemiczne, które używane będzie jako miejsce do wytwarzania w sposób manualny i zautomatyzowany surowca farmaceutycznego z konopi potocznie nazywanego medyczną marihuaną.

Zespół

 • Bartłomiej Wasilewski

  Współzałożyciel i Prezes Zarządu CanPoland SA

  Farmaceuta i przedsiębiorca. Założyciel Vaxilab sp. z o.o. sp. k., firmy logistycznej z własną infrastrukturą magazynową wyspecjalizowaną w przemyśle farmaceutycznym. Posiada ponad 4 lata doświadczenia w realizacji i wdrożeniach projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Przez 9 lat kierownik działu leków psychotropowych i odurzających w hurtowni weterynaryjnej Polwet-Centrowet sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada zawodową licencję pilota śmigłowców.
 • Zbigniew Pisarski

  Założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej CanPoland SA

  Przedsiębiorca i społecznik. Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy Terplast Nowe Technologie (TNT), spółki będącej właścicielem m.in. firmy Agropoli sp. z o.o. – polskiego lidera produkcji przędzy z polipropylenu. Mieszkając w Los Angeles na przełomie 2018/2019 prowadził badania nad rozwojem amerykańskiego i kanadyjskiego rynku medycznej marihuany, co doprowadziło do powstania firmy CanPoland SA. Absolwent Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Studiował również na Uniwersytecie Harvarda i Georgetown. Medalista Akademickich Mistrzostw Polski na dystansie 400 m i 400 mppł. www.pisarski.pl.
 • Maciej Kociołek

  Ekspert ds. Strategii i Finansów CanPoland SA

  Finansista i przedsiębiorca. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji transakcji M&A, przygotowywaniu wycen spółek, modelowaniu finansowym oraz analizach inwestycyjnych. Przed dołączeniem do CanPoland pracował w KPMG (Dział M&A), Deloitte (Dział Wycen i Modelowania), PGE (Biuro Analiz) oraz wiodących butikach bankowości inwestycyjnej. Maciej jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość, ze specjalnością Corporate Finance, a także Ekonomii w ramach studiów doktoranckich, również na Uniwersytecie Łódzkim.
 • Ewa Taborowska

  Dyrektor Jakości, Zastępca Dyrektora Zakładu CanPoland SA

  Menedżer, QP. Od ponad 14 lat związana z branżą farmaceutyczną. Ekspert w zakresie znajomości wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz pakowania produktów leczniczych w ramach importu równoległego. Posiada wiedzę i doświadczenie w wytwarzaniu produktów psychotropowych i odurzających. Pracowała jako chemik oraz Kierownik Laboratorium na Wydziale Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Kierownik Laboratorium Fizykochemicznego i Mikrobiologicznego u wiodącego producenta leków generycznych. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Analityki Medycznej oraz podyplomowych studiów z zakresu Mikrobiologii na Politechnice Łódzkiej. Ukończyła studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Sebastian Matyjasik

  Dyrektor Zakładu CanPoland SA

  Menedżer z wykształceniem technicznym i zamiłowaniem do automatyzacji procesów produkcyjnych. Przez całą zawodową karierę związany wyłącznie z branżą farmaceutyczną i medyczną. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami inżynieryjnymi, produkcyjnymi i projektowymi w zakładach produkcyjnych: najpierw w jednej z największych międzynarodowych korporacji wytwarzającej i pakującej produkty lecznicze, następnie w największej polskiej firmie specjalizującej się w produkcji urządzeń medycznych używanych w leczeniu cukrzycy, jak również w duńskiej firmie zajmującej się importem równoległym produktów leczniczych. Z powodzeniem kierujący projektami o wielomilionowych budżetach z różnych dziedzin: wdrażanie nowych produktów, nowy zakład produkcyjny (green field), CAPEX, OPEX i IT.

Spotkajmy się

Masz pytanie? Zastanawiasz się nad inwestycją w naszą spółkę? Umów się na 20-minutową rozmowę z jej założycielami. Spotkania odbywają się przy pomocy komunikatora Zoom.

Rynek

Rynek konopi w Polsce, a miejsce CanPoland SA

Rynek konopi w Polsce dynamicznie się rozwija, jednak w przypadku medycznej marihuany jest wciąż na etapie początkowym, co stanowi dla nas ogromną szansę. Nieustanna praca nad rozwojem firmy, odpowiednie zasoby ludzkie oraz posiadanie w gronie inwestorskim podmiotu działającego na rynku ochrony zdrowia w obszarze dystrybucji farmaceutycznej w Polsce, stwarzają nam szansę na zdobycie znacznej części rynku. Analizując rynek, oceniamy – przy ostrożnych założeniach – że w ciągu 2 lat staniemy się jednym z trzech największych producentów medycznej marihuany w Polsce, w tym pierwszą z firm z polskim kapitałem*.
* Źródło: Emitent

Rynek medycznej marihuany

W listopadzie 2017 roku w Polsce weszła w życie ustawa legalizująca marihuanę do celów medycznych. Legalne wyroby wydawane są wyłącznie w aptekach na podstawie recepty lekarskiej, a ich skład jakościowy i ilościowy jest ściśle określony oraz kontrolowany na każdym etapie produkcji. W 2019 roku szacowano, że w samej Polsce znajduje się ok. 300 tys. osób, które kwalifikują się do terapii konopiami medycznymi (źródło).

Według rp.pl za cztery lata rynek legalnych produktów z konopi indyjskich warty będzie w Polsce 5 mld zł, a popyt na susz i jego pochodne rośnie dynamicznie na całym świecie (źródło). Mimo rygorów wymaganych w kwestii zmiany przepisów dotyczących konopi indyjskich w Europie właśnie ten kontynent ma szansę stać się jednym z przodujących rynków medycznej marihuany na świecie. Branża ta, zajmująca się produkcją legalnych produktów z konopi indyjskich w Europie, znacznie wzrosła w ciągu ostatniego roku (źródło). Europa ma również ogromny potencjał ludnościowy. W roku 2020 liczba ludności w Europie wynosiła 743 miliony. Jest to dwa razy więcej niż łączna populacja Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Źródło: https://www.wecanhealth.ch

Finanse

Dane finansowe spółki za rok 2020

Przedstawione dane są danymi wstępnymi. Źródło: Emitent

Prognozy finansowe

Przedstawione dane są danymi prognozowanymi i mogą ulec zmianie. Źródło: Emitent

Punktem wyjścia do stworzenia prognoz finansowych było określenie etapu, na jakim znajduje się polski rynek medycznej marihuany oraz skonfrontowanie go z przewidywaniami, co do jego kształtu w horyzoncie przyszłych kilku lat. Rynek medycznej marihuany w Polsce jest na początkowym etapie. Śledząc rozwój tego sektora w innych krajach oraz analizując zamożność i liczbę mieszkańców Polski, można spodziewać się skokowego wzrostu jego wartości w nadchodzących latach (wzrost wolumenu importowanej do Polski medycznej marihuany w 2020 roku względem 2019 roku wyniósł ok. 153%) – źródło. Dodatkowo kierujemy swoje usługi poza granice kraju, co istotnie wpłynie na wielkość grupy docelowej naszych usług i produktów. Dzieląc nasze produkty i usługi na 4 linie biznesowe, określiliśmy zarówno bazę kosztów zmiennych, jak i stałych oraz zdefiniowaliśmy poziomy marż, jakie na konkretnych segmentach przychodowych spółka jest w stanie osiągać. To pozwoliło nam na wstępne oszacowanie prognoz finansowych do roku 2025.

Rekomendacja

Covid 19

Od marca 2020 roku panuje globalna pandemia wirusa Covid-19. Nasza firma, pomimo tego wyzwania, realizuje konsekwentnie zamierzone cele rozwojowe. Wpływ pandemii dostrzegamy głównie w terminach realizacji zleceń przez podwykonawców (np. opóźnienia w dostawie wagi z Japonii) oraz w spowolnionym funkcjonowaniu urzędów i agencji odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń (KRS, GIF). Łącznie szacujemy, że Covid-19 w skali roku wygenerował ok. 6 miesięcy opóźnień w realizacji planów rozwoju spółki. Obecne i przyszłe działania w mniejszym stopniu narażone są na opóźnienia przez pandemię, gdyż w głównej mierze zależą od naszych wewnętrznych zasobów. Pandemia nie zmieniła zasadności założeń biznesowych dotyczących rozwoju rynku medycznej marihuany w Polsce i na świecie. Zrealizowanie przez Spółkę – pomimo pandemii – założonych kamieni milowych pozwala nam śmiało patrzeć w przyszłość.

Aktualności

8 lutego 2021 r.

Tymoteusz Nowak z inwestorzy.tv i Zbigniew Pisarski, który jest Założycielem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej CanPoland SA rozmawiają o rynku konopi, stanie społecznej wiedzy na ten temat i regulacjach prawnych dotyczących biznesu konopnego, a także o kampanii crowdfundingowej i celach, na jakie zebrane środki zostaną przeznaczone:

 

Pakiety

Pakiet Podstawowy(od 500 zł - 20 akcji)

 • Zniżka 5% w sklepie firmowym HempCloud.pl.
 • Dostęp do zamkniętej grupy Inwestorów na Facebooku.
 • *Pamiątkowy Certyfikat Inwestora na papierze konopnym.

Pakiet Premium(od 30 000 zł - 1200 akcji)

 • Zniżka 10% w sklepie firmowym HempCloud.pl.
 • Dostęp do zamkniętej grupy Inwestorów na Facebooku.
 • *Pamiątkowy Certyfikat Inwestora na papierze konopnym.
 • Voucher na wizytę w ramach telemedycyny.

Pakiet VIP(od 100 000 zł - 4000 akcji)

 • Zniżka 15% w sklepie firmowym HempCloud.pl.
 • Dostęp do zamkniętej grupy Inwestorów na Facebooku.
 • *Pamiątkowy Certyfikat Inwestora na papierze konopnym.
 • Voucher na wizytę w ramach telemedycyny.
 • Lunch z założycielami spółki CanPoland SA.

Dokumenty

 • Wzór zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Raport z oszacowania wartości spółkiPobierz
 • Statut spółkiPobierz
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2019Pobierz

FAQ

Czym jest kampania crowdfundingowa?

Crowdfunding udziałowy, (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji oraz opisane w wybranym pakiecie benefity (np. zniżkę na zakupy w sklepie internetowym Emitenta).

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje jest prosty i składa się z kilku kroków:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz swój pakiet lub liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje i czekaj na e-mail z potwierdzeniem transakcji.
Obejrzyj instrukcję dokonania zapisu na akcje:

Od kiedy będzie można dokonać zapisu na akcje spółki CanPoland SA?

Formularz zapisu będzie dostępny 09.02.2021 od godz. 9.00. Decyduje kolejność zapisu, co oznacza, że w wypadku osiągnięcia 100% celu emisja zostanie zakończona i kolejne osoby nie będą mogły nabyć akcji.

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:

– Imię i nazwisko
– Numer telefonu
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Numer dowodu osobistego
– Adres zamieszkania
-Adres do korespondencji.

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku firm to:

– Nazwa firmy
– Numer Nip
– Numer REGON
– Dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

Na co zostanie przeznaczona kwota 4 400 000 zł?

Pozyskane środki przeznaczymy na:
– dokończenie instalacji zautomatyzowanej linii produkcyjnej do medycznej marihuany: zakup niezbędnych elementów do instalacji, uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej (1 500 000 zł),
– zakup surowca do wytwarzania medycznej marihuany: zgromadzenie zapasów surowca niezbędnych do utrzymania ciągłości dostaw dla pacjentów (2 000 000 zł),
– organizację i promocję klinik wyspecjalizowanych w terapiach kannabinoidami: zakup infrastruktury informatycznej umożliwiającej świadczenie usług w formule telemedycyny, marketing i PR (500 000 zł),
– przygotowanie spółki do wejścia na New Connect prowadzony przez GPW: zakup profesjonalnych usług doradczych m.in. biuro maklerskie, autoryzowany doradca, animator rynku, kancelaria prawna, kancelaria podatkowa, agencja PR, agencja IR (400 000 zł).
Spółka nie planuje przekazywać pozyskanych w kampanii crowdfundingowej środków do spółki zależnej. Środki te rozdysponowane zostaną na 4, opisane wyżej cele, związane z działalnością CanPoland SA

Jakie do tej pory środki zostały zainwestowane w spółkę i przez kogo?

W spółkę zainwestowano dotychczas ok. 7 mln zł. Rodziny założycieli zainwestowały ok. 2,5 mln zł, a pozostały kapitał pochodzi od inwestorów zewnętrznych, którymi są: TT Pharma Sp. z o.o. należąca do Grupy Pelion oraz ICC (inwestor kanadyjski), który zaangażował się kapitałowo w utworzenie wspólnie z CanPoland SA, joint-venture, czyli spółki The Health Company Poland Sp. z o.o. Środki te przeznaczyliśmy na:
– prace adaptacyjne w budynkach przewidzianych na działalność hurtowni farmaceutycznej i zakładu produkcyjnego,
– zakup elementów linii produkcyjnej,
– zakup maszyny do serializacji na potrzeby usługi przepakowywania,
– zaaranżowanie ‘clean roomu’ – pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń typu: pył, kurz, bakterie, opary chemiczne, które używane będzie jako miejsce do wytwarzania w sposób manualny i zautomatyzowany surowca farmaceutycznego,
– zakup surowca do obrotu.

Czy mogę sprzedać akcję przed planowanym wejściem na giełdę? Jak to zrobić?

Tak, jest możliwość wcześniejszej sprzedaży akcji dowolnej osobie fizycznej na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Czym jest TT Pharma i jaki procent udziałów w spółce CanPoland SA posiada?

TT Pharma Sp. z o.o. to podmiot należący do Grupy Pelion, który objął w CanPoland SA 30% akcji. Grupa Pelion, działa na rynku ochrony zdrowia w obszarze dystrybucji farmaceutycznej w Polsce i na Litwie.

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Wszyscy Inwestorzy będą mieli dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej na Facebooku z możliwością bieżącego kontaktu z założycielami spółki.

Ile akcji CanPoland SA Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdfundingowej?

Do objęcia jest 176 000,00 akcji spółki CanPoland SA.

Jaka jest maksymalna wartość zakupu jednego Inwestora?

Pojedynczy Inwestor może kupić akcje o wartości maksymalnie 500 000,00 zł.

Czy spółka bierze pod uwagę dokonanie redukcji zapisów na akcje?

Spółka nie planuje dokonania redukcji zapisów na akcje.

Na kiedy planowany jest debiut giełdowy?

Emisja ma charakter pre-IPO. Debiut na rynku NewConnect planujemy na Q2/Q3 2022 r. W dniu 8 stycznia 2021 roku spółka podjęła stosowną uchwałę w tym zakresie*.

*Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego nastąpi po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji GPW, w szczególności sporządzenia właściwego dokumentu informacyjnego i przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A..

Czy spółka planuje sprzedaż zagraniczną?

Zarówno obrót marihuaną medyczną jak i produkcja pod marką własną zleceniodawcy (‘private label’) są związane również ze sprzedażą zagraniczną.

Czy poza kampanią projekt będzie poszukiwał/potrzebował dodatkowego kapitału?

Środki dotychczas zainwestowane jak i te pozyskane z emisji, pozwolą na realizację celów kampanii, jednak budowanie wartości spółki poprzez m.in. zwiększanie skali działalności może wymagać dodatkowego kapitału w przyszłości.

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:
a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki);
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).
b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o podziale którego decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów),
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
– prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.

*Zwracamy uwagę, że Pamiątkowy Certyfikat Inwestora nie jest dokumentem akcji w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

Jaki jest wpływ pandemii Covid-19 na działania spółki?

Nasza firma konsekwentnie realizuje zamierzone cele rozwojowe. Wpływ pandemii dostrzegamy głównie w terminach realizacji zleceń przez podwykonawców (np. opóźnienia w dostawie wagi z Japonii) oraz w spowolnionym funkcjonowaniu urzędów i agencji odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń (KRS, GIF). Łącznie szacujemy, że Covid-19 w skali roku wygenerował ok. 6 miesięcy opóźnień w realizacji planów rozwoju spółki. Obecne i przyszłe działania w mniejszym stopniu narażone są na opóźnienia przez pandemię, gdyż w głównej mierze zależą od naszych wewnętrznych zasobów. Pandemia nie zmieniła zasadności założeń biznesowych dotyczących rozwoju rynku medycznej marihuany w Polsce i na świecie. Zrealizowanie przez Spółkę – pomimo pandemii – założonych kamieni milowych pozwala nam śmiało patrzeć w przyszłość.

Jakie jest źródło wyceny Spółki?

Wycenę w emisji oparliśmy o dostarczony nam, przez niezależną osobę biegłą w sporządzaniu wycen, raport z oszacowań godziwej wartości rynkowej naszej Spółki.